top of page
פורום ביליארד

קרמבול - Carambole

משחק קרמבול

משחקים על שולחן בגודל 2.84 מטרים לאורך על 1.42 מטרים לרוחב (10 פוט) ללא כיסים ועם 3 כדורים בלבד – אדום, צהוב ולבן. שולחן מסוג זה הוא הגרסה העתיקה יותר של שולחנות משחקי הביליארד. מעבר לעובדה כי שולחן זה ללא חורים, מקובל לחמם את משטח השולחן כדי להפחית את חיכוך הכדורים בבד ובכך להאריך את משך תנועתם. במשחק הקלאסי מכה חוקית הינה כאשר שחקן מכה בכדור הלבן ופוגע בשני הכדורים הצבעוניים. כל פגיעה בשני הכדורים מזכה בנקודה אחת.

המשחק הנפוץ ביותר כיום בקטגוריה זאת הוא
"שלוש דפנות" (Three Cushions) במשחק זה על השחקן לפגוע בשני הכדורים הצבעונים ולפחות בשלוש דפנות.

כל החוקים של משחק שלוש דפנות

הגרלת פתיחה - ממקמים את הכדור הלבן והצהוב על קו הפתיחה, משני צדדיו, כאשר כל אחד מהכדורים מרוחק כ- 20 ס"מ מהדופן הארוכה הקרובה (הסדר לא משנה). הכדור האדום מונח על הנקודה האמצעית העליונה.

 

 

כל שחקן בוחר את צבע כדור המשחק שלו (לבן או צהוב). השחקנים נותנים מכה בכדור המשחק מכיוון הדופן הקצרה התחתונה (דופן הפתיחה) לכיוון הדופן הקצרה העליונה. השחקן שכדור המשחק שלו עוצר קרוב יותר לדופן התחתונה, ללא עבירה, זוכה בהגרלת הפתיחה. המכה נחשבת גם אם הכדור פוגע בדופן הפתיחה וחוזר למרכז השולחן. השחקן שזכה בהגרלת הפתיחה מחליט אם הוא או יריבו יפתח את המשחק. השחקן שפותח את המשחק חייב לשחק עם הכדור הלבן. שני השחקנים ממשיכים לשחק עם הכדור שנבחר לאורך כל המשחק. השחקנים מכים בכדור המשחק באופן סימולטאני. שני הכדורים (הלבן והצהוב) חייבים להיות בתנועה, לפני שאחד מהם נוגע בדופן הקצר העליון. אם מצב זה אינו מתרחש, ההגרלה תיערך מחדש.

מצב פתיחה

 • הכדור האדום על הנקודה האמצעית העליונה.

 • הכדור הצהוב על הנקודה האמצעית התחתונה.

 • הכדור הלבן על אחת משתי נקודות הפתיחה (הימנית או השמאלית במקביל לכדור הצהוב).

הפגיעה הראשונה של כדור המשחק חייבת להיות בכדור האדום. בסיום המכה הראשונה צריכה להיות פגיעה בכדור המשחק של היריב, לאחר פגיעה ב- 3 דפנות לפחות. במקרה שהפגיעה הראשונה הצליחה (צבירה של נקודה), השחקן יכול להמשיך לצבור סדרה של נקודות.

עבירות

 • במהלך המכה כדור אחד או יותר נזרקו מחוץ לשולחן – הכרזה על "חוץ".

 • השחקן משחק לפני שכל הכדורים נמצאים במנוחה - הכרזה על "כדורים בתנועה".

 • השחקן, חוץ מלהכות בכדור המשחק שלו, נוגע בכדור כלשהו, בכדור אחר, או נוגע פעמיים בכדור המשחק - הכרזה על "נגיעה". במקרה זה הכדור נשאר במקומו הנוכחי.

 • ברגע שהשחקן נוגע בכדור הוא אינו נוגע ברצפה עם כף רגל אחת לפחות - הכרזה על "רגל לא על הרצפה".

 • השחקן מצייר סימני הצבעה על משטח השולחן, הדופן או המסגרת, או משתמש בחפץ כלשהו כסימן (למשל בגיר) - הכרזה על "סימן".

 • כדור המשחק לא פגע ב- 3 דפנות לפחות לפני הפגיעה בכדור האחרון, זוהי עבירה – הכרזה על "אין דופן"/"דופן אחת"/"שתי דפנות".

כדורים שנזרקו מהשולחן או כדורים נוגעים

1. אם כדור אחד או יותר נזרקים מהשולחן, רק הכדורים שנזרקו ממוקמים בחזרה על נקודות הפתיחה, במיקום הבא:

 • הכדור האדום על הנקודה האמצעית העליונה.

 • כדור המשחק על הנקודה האמצעית של קו הפתיחה.

 • הכדור השלישי במרכז השולחן.

2. אם אחד מהנקודות לעיל תפוסות או מוסתרות, הכדור ימוקם על הנקודה הסמוכה לכדור שתופס או מסתיר את הנקודה.

3. אם כל 3 הכדורים נזרקו מהשולחן, הם ימוקמו כפי שמתואר במצב הפתיחה.

bottom of page